Welcome to
Dấu Chân Trên Cát Ướt

Photo by Hoàng Khai Nhan

Cung Chiều

Nhạc & Lời: Hoàng Khai Nhan & Đắc Trung
Hoà Âm & Phối Khí: Quốc Dũng
Trình Bày: Bảo Yến

Áo Trắng
Ảnh Hoài Nam

Download bài nhạc Cung Chiều (dạng PDF)

Chiều Khúc

Nhạc & Lời: Hoàng Khai Nhan

Hoà âm & Phối khí: Phạm Duy Cường
Trình bày: Bích Liên


Hoà âm & Phối khí: Quốc Dũng
Trình bày: Bảo YếnBuồn Nào Như Lá Bay

Buồn Nào Như Lá Bay

Nhạc & Lời: Hoàng Khai Nhan

Tiếng hát: Minh Châu
Đệm đàn: Đinh Sinh Long


Tiếng hát: Lâm Dung
Đệm đàn: Lâm Dung


Tiếng hát: Hồng Ngọc
Hoà âm & phối khí: Bảo PhúcClick vào đây
để download bài nhạc Buồn Nào Như Lá Bay (dạng PDF)Hoà Âm & Phối Khí: Bảo Phúc
Trình Bày: Hồng Ngọc
Karaoke: Hải Sơn Video